Đại hội chi bộ 6 - Chi bộ trường tiểu học Trung Chải nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn thể đảng viên trong chi bộ,

   Đến dự Đại hội có đồng chí Giàng A Chu - Bí thư Đảng bộ xã Trung Chải và toàn thể 23/23 đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đại hội thực hiện theo đúng quy trình do Đảng bộ xã Trung Chải hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát. Tại phiên Đại hội trù bị chiều 24 tháng 2 năm 2020, Đại hội đã bầu ra đoàn Chủ tịch và thư ký để điều hành và ghi chép lại tiến trình Đại hội.

   Đồng chí Hà Tiến Dũng - Bí thư chi bộ báo cáo kết quả phiên họp trù bị và khai mạc Đại hội. Đồng chí Tô Thị Minh Nguyệt - chi ủy viên thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại Hội. Đồng chí Đỗ Công Hoàn - phó Bí thư chi bộ trình bày báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội, trong báo cáo đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu của Ban chi ủy chi bộ để kịp thời rút kinh nghiệm lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Hà Tiến Dũng - Bí thư chi bộ lên thông qua dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hư\ơngs thực hiện của nhiệm kỳ 2020 - 2023 của chi bộ và được sự ủy quyền của Đảng bộ xã Trung Chải đồng chí cũng đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Trung Chải.

   Qua nghiên cứu và nghe báo cáo các đảng viên về dự Đại hội đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳ đề xuất giải pháp trong công tác xây dựng và phát triển đảng, nhấn mạnh những điều đảng viên nên làm và không được làm. Đồng chí Trần Thị Tuyết trình bày một số giải pháp trong vấn đề thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TƯ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đặc biệt là việc đổi mới chương trình sách giáo khoa mới 2018; Chú trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, đặc biệt quan tâm đến chất lượng đội ngũ, tạo cơ hội cho các đồng chí giáo viên thể hiện được năng lực cũng như tài năng của bản thân để kịp thời phát hiện được năng khiếu cũng như tài năng để kịp thời bồi dưỡng, thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong nhà trường, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Đồng chí Nguyễn Thị Vân có ý kiến đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bênh corona trong thời điểm hiện tại và các biện pháp tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trong trường học.

   

   Đồng chí Hà Tiến Dũng - Bí thư chi bộ phát biểu " Để duy trì và phát triển được một tổ chức Đảng trong sạch và vững mạnh chi bộ phải đoàn kết, thống nhất, chung tay đóng góp sức lực và trí tuệ của tất cả các đảng viên. Mỗi đảng viên phải là người tiên phong trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước, kiên định giữ vững lập trường chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tường Hồ Chí Minh".

   Phát biểu tại Đại hội đồng chí Giàng A Chu - Bí thư đảng ủy xã Trung Chải đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã đạt được và đánh giá chi bộ 6 - chi bộ trường tiểu học luôn là chi bộ trong sạch, vững mạnh, là chi bộ luôn dẫn đầu trong các hoạt động, phong trào giáo dục của toàn xã, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng chỉ đạo chi bộ tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023 và duy trì, công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ I, tiến tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

   Cũng trong Đại hội, đã tiến hành bầu ra Ban chi củy mới nhiệm kỳ 2020 - 2023. Kết quả, đồng chí Hà Tiến Dũng trúng cử chức Bí thư chi bộ, đồng chí Đỗ Công Hoàn giữ chức phó Bí thư chi bộ, các đồng chí Tô Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Tuyết, Hà Ngọc Quân được bầu là chi ủy viên với sự nhất trí cao 100% các đảng viên trong chi bộ.

   Đồng chí Hà Tiến Dũng - Bí thư chi bộ đại diện cho chi bộ hứa với đại biểu, thi bộ sẽ thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ và các cấp đề ra, luôn tiên phong trong hoạt động giáo dục của xã.

   Đại hội chi bộ 6 - chi bộ trường tiểu học đã thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan phấn khởi của các đảng viên trong chi bộ, các đảng viên trong chi bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới./.