Thực hiện kế hoạch số 225 - KH/HU ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Pa; Kế hoạch số 41 KH/ĐU, ngày 04 tháng 08 năm 2019 của Đảng uỷ xã Tả Phìn về tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Tả Phìn, Chi bộ trường Tiểu học Tả Phìn đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Thực hiện kế hoạch số 225 - KH/HU ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Pa; Kế hoạch số 41 KH/ĐU, ngày 04 tháng 08 năm 2019 của Đảng uỷ xã Tả Phìn về tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Tả Phìn, Chi bộ trường Tiểu học Tả Phìn đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lý Láo Lở - Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã Tả Phìn, các đồng chí trong trong Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đại diện các tổ chức đoàn thể và 100% đảng viên trong chi bộ.

 

Đại hội diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong nhà trường. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thêu - Bí thư cho bộ, HT nhà trường báo cáo kết quả thực hiện

 

Các tham luận và ý kiến đóng góp cho bản phương hướng được trình bày mạch lạc, rõ ràng mang tính xây dựng đúng theo chính sách và đường lối của Đảng. Tiêu biểu phải kể đến tham luậnVai trò và nhận thức của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn” do đồng chí Trần Quốc Hương trình bày. Tham luận “Các biện pháp nâng cao tỉ lệ chuyên cầndo đồng chí Phạm Thị Chín trình bày. Ý kiến tham luận của điểm trường chính về “Các giải pháp thực hiện công tác bán trú trong nhà trường” do đồng chí Hà Văn Tuyến trình bày.

 

Phát biểu chỉ đạo đại Hội, đồng chí Lý Láo Lở – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể chi bộ trường Tiểu học Tả Phìn đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra. Đồng thời biểu dương sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể chi bộ của nhà trường, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của BCH chi ủy trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn Cán bộ, Đảng viên của chi bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn nhân sự để bầu ra cấp ủy nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đặc biệt chi ủy cần có biện pháp để nâng cao công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lý Láo Lở – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn phát biểu chỉ đạo

 

Bỏ phiếu bầu Ban chi ủy nhiệm kì 2020 - 2023

 

Đại hội chi bộ cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao để bầu vào Ban chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thêu - Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ.

2. Đồng chí Phạm Văn Thản – Giáo viên - Phó Bí thư chi bộ.

3. Đồng chí Mai Thị Huệ - Giáo viên Chi ủy viên.

Ban chi ủy nhiệm kì 2020 - 2023

 

 

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2023.​ Cũng như tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục là kim chỉ nam dẫn dắt đảng viên và quần chúng trong nhà trường đạt được những thành tựu cao nhất trong sự nghiệp giáo dục của mình.

Người thực hiện - Cô giáo: Đỗ Thị Dung