Thực hiện kế kế hoạch 115/KH-SHCĐ ngày 20 tháng 9 năm 2020 kế hoạch sinh hoạt chuyên đề theo cụm trường thực hiện chương trình GDPT 2018 ở khối  lớp 1; Trường TH Tả Phìn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề: “Kết nối đồ dùng học tập và học liệu điện tử vào trong dạy học”  với mục đích: Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên từ lớp 1, tổ trưởng chuyên môn cũng như cán bộ quản lý nhà trường, nắm vững được phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng học sinh trong toàn trường về việc Kết nối đồ dùng học tập và học liệu điện tử vào trong dạy học.

Nhằm giúp giáo viên lớp 1 tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tổ chức các hoạt động dạy học giáo dục phát triển năng lực cho học sinh theo 5 dấu hiệu: Dạy học qua hoạt động; Dạy học với hướng dẫn tự học; Dạy học qua tương tác; Dạy học đi cùng đánh giá; Dạy học gắn với thực tiễn.

Thực hiện dạy học ứng dụng CNTT, khai thác học liệu điện tử, đồ dùng thiết bị dạy học, kết nối kiến thức với cuộc sống, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với từng đối tượng học sinh trong từng lớp học đúng với tinh thần tại TT32/2018/BGD&ĐT, thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT năm 2018 vào thực dạy ở khối lớp 1 theo đúng lộ trình và sự chỉ đạo của ngành. Mỗi thầy cô giáo là một tuyên truyền viên về công tác đổi mới CTGDPT 2018. Để tất cả nhân dân được biết, được tham gia vào công tác giáo dục.

         Vận dụng có hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động dạy học phát triển năng lực đặc thù của học sinh trong môn Toán: Năng lực tư duy và lập luận Toán học, NL sử dụng công cụ, phương tiện Toán học, NL mô hình hóa Toán học, NL giải quyết vấn đề Toán học, NL giao tiếp Toán học; Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên trong cụm trường.       

         Tổ chuyên môn khối 1 – trường Tiểu học Tả Phìn xây dựng kế hoạch bài học môn Toán. Chủ đề số và phép tính. Bài: Trừ trong phạm vi 5. 

         

(Trò chơi “đố bạn” kể tên các phép tính trừ và nêu cách tính trừ bằng cách đếm lùi được các em HS tham gia chơi sôi nổi)

                            (HS thực hiện trừ bằng cách bớt đi và cho đi)

(HS nêu các phép tính trừ trong phạm vi 5)

GV và HS  hình thành bảng trừ trong phạm vi 5

            Sau khi tổ chức bài học minh hoạ và dự giờ ban giám hiệu, tổ trưởng và giáo viên lớp 1 các trường trao đổi, chia sẻ tập trung vào các nội dung: Hoạt động học của học sinh, tổ chức hoạt động học cho học sinh, một số nguyên nhân tác động đến hoạt động học của học sinh, các biện pháp khắc phục.

           

Đ/C Nguyễn Thị Kim Thêu- hiệu trưởng trường Tiểu học Tả Phìn chủ trì các nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

    Tổng hợp các vấn đề đã thảo luận, gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm, đưa ra các biện pháp tối ưu áp dụng vào các hoạt động học của học sinh đạt kết quả cao tại các lớp 1 trong cụm trường. Dựa trên kết quả phân tích bài học và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, các giáo viên chủ động sáng tạo áp dụng vào các bài học hàng ngày.

Trần Như Nguyệt